Kattungar födda 16 december 2022

Alla kattungar har hittat sina nya familjer.

S*Cat de Rio Quickstep/Alice

Vi är anslutna till SVERAK fr o m 19/7-2021 och medlemmar i Elfsborgskatten

S*ReMaine’s registrerades i Sverak 2001 och första kullen kom 2002.

Efter en tid i WCF fr20190421 – 2021 har jag beslutat att återgå till Sverak.

Kattungar uppdaterad 23 03 06